Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Akademia Seniora zawiadamia, że zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków,

 które odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury im. W. Kubisz w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 17

w dniu 06 maja 2019 r. o godz. 14:00

W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie Zarząd ustala drugi termin na 06 maja 2019 r. o godz. 14:30.
Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Akademia Seniora:

 • Otwarcie obrad i powitanie zgromadzonych.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018.
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
 • Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018.
 • Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 roku.
 • Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 roku.
 • Wolne wnioski, głosowanie w sprawie wniesionych wniosków.
 • Zakończenie obrad.

Uruchomione zajęcia

9 października (wtorek)

Basen przy ul. Lompy – wodny aerobik
11:10 –  grupa I
14:00 – grupa II

Stadion ORLIK w parku Słowackiego
11:00 – 12:00 Nordic Walking z instruktorem
15:00 – boules

10 października (środa) 

Lektoraty z języka angielskiego

Lektor Bożena Oleś 
8:45  – 9:45     grupa średnia (kontynuacja)
9:50 – 10:50   grupa zerowa  (nowa grupa)

Lektor  Jolanta Marcisz
11:00 – 12:00  grupa początkowa ( kontynuacja)
12:10 – 13:10  grupa średnia +  (kontynuacja)
13:20 – 14:20  grupa średnia  (kontynuacja)

Język rosyjski  –  Liliya Karevych
14:30 – 15:30  konwersacje

Gimnastyka rehabilitacyjna
9:00 – 10:00  grupa I

Gimnastyka dla mężczyzn  –  godz. 10:30
(kontynuacja z projektu  –  w październiku)

Gimnastyka „Ruch jest życiem”  –  godz. 12:00
(kontynuacja z projektu  –  w październiku)

11 października  (czwartek)

Gimnastyka z elementami jogi
  8:30 – grupa I
12:00 – grupa II

Grupa Literacka
10:00 – (zajęcia w sali technicznej)

12 października  (piątek)

Gimnastyka rehabilitacyjna
8:15 – 9:15  grupa II

Stadion ORLIK w parku Słowackiego 
13:00 – 15:00  Zajęcia sportowe – Aktywny Senior
                         (boules, biegi, trening ogólnorozwojowy)