Rozpoczęła się realizacja projektu „Natura na pokolenia”.

W dniu 07.01.2019 r. odbył się wykład pt. „Gdzie dawniej śpiewał ptak. Czy warto osuszyć i zaorać łąkę?”, w czasie którego Pani Grażyna Jaworska przedstawiła w prosty i przystępny sposób cele projektu „Natura na pokolenia”.
Człowiek jest częścią przyrody. W oparciu o wiedzę może                   w znacznym stopniu wpływać na stan otaczającej go przyrody oraz obszarów chronionych.
Tą wiedzą i doświadczeniem może dzielić się z młodszym pokoleniem.
Należy uświadamiać lokalnym społecznościom, jak zapobiegać degradacji środowiska oraz utracie różnorodności biologicznej.
Prelegentka odpowiedziała na zasadnicze pytania:
– jaki jest cel ochrony przyrody;
– zasadność utworzenia obszarów chronionych;
– jakie działania należy podjąć, by te obszary chronić;
– jakie istotne korzyści uzyskujemy z ich istnienia;
– jak działalność człowieka wpływa pośrednio i bezpośrednio na stan przyrody, warunki klimatyczne i zasoby wodne.