Na wystawie grupy malarskiej Akademii Seniora zaprezentowano prace:
Jolanty Byrskiej, Krystyny Chłodek, Ireny Danielak, Teresy Duch, Jana Gąsiorka, Macieja Grzywy, Lidii Kapy, Agnieszki Laszczok, Danuty Michalik, Ewy Niemirowskiej, Marii Więckowskiej.