Grupa Spacerowa

We wtorek 26 lipca 2016 planowana jest wycieczka do Lipowej i spacer do Doliny Zimnika.

Długość trasy około 3,5 km.

Wyjazd z Bielska-Białej autobusem firmy Travel-Bus o godz. 9:10 z przystanku Warszawska/Dworzec.

Zbiórka na przystanku o godz. 9:00.

Przewidywany powrót autobusem odjeżdżającym z Lipowej około 14:00.

W razie niepogody program może zostać zmieniony na zbiórce.

Stefania Antonik

spacerowe logo

Z powodu przerwy wakacyjnej w DK „Kubiszówka”

próby tańca kowbojskiego, przed wyjazdem do Ostrawy, będą się odbywały

na scenie w Parku Słowackiego w każdy czwartek od godz. 9:00

Najbliższa próba 28.07.br

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Stowarzyszenia

serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek

sposób przyczynili się do rozwoju naszej Akademii Seniora.

Dziękujemy wykładowcom i prowadzącym zajęcia

za przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy,

dużą cierpliwość i wyrozumiałość.

Wszystkim słuchaczom gratulujemy

zdobycia nowych umiejętności i rozwoju własnej kreatywności.

WALNE ZGROMADZENIE !

ZAPRASZAMY NA:

WYBORY DO ZARZĄDU

w dniu 30 sierpnia 2016 r (wtorek) o godz.14:00

II termin o godz. 14:30

upoważnieni do udziału w  Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia Akademia Seniora

są członkowie, którzy opłacili składkę na rok 2015/2016

Prosimy o udział w wyborach wszystkich, którym leży na sercu dobro Akademii Seniora.