AKADEMIA SENIORA EKOLOGICZNIE

Stowarzyszenie Akademia Seniora jako jeden z dziesięciu UTW działających na obszarach „Natura 2000” bierze udział w projekcie „Natura na pokolenia”

Projekt „Natura na pokolenia” angażuje społeczności lokalne w ochronę przyrody na obszarach cennych przyrodniczo w ich najbliższym sąsiedztwie.

W ramach projektu nasze przedstawicielki były na Seminarium inauguracyjnym zorganizowanym dla partnerów projektu z 10 obszarów chronionych.

A oto migawki zajęć, w których uczestniczyły nasze koleżanki.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod poniższym adresem

http://naturanapokolenia.pl/

ttp://naturanapokolenia.pl/seminarium-inauguracyjne-projektu-juz-za-nami/