Ćwiczenia – Tydzień 12

Ćwiczenia wykonywane w łóżku to świetny sposób na dobry i aktywnie rozpoczęty dzień 😊
Po przebudzeniu zostańmy chwilkę w pozycji leżącej „przeciągnijmy się” pomyślmy o czymś przyjemnym i pobudźmy trochę nasze ciało do działania.
Wykonując kilka prostych ćwiczeń poprawimy krążenie krwi, aktywizujemy nasze mięśnie i zwiększymy ruchomość w stawach.
Ogromne znaczenie ma również zakończenie ćwiczeń na przykład ćwiczenia oddechowe w pozycji siedzącej na łóżku połączone z ćwiczeniami stóp i rąk z nogami spuszczonymi w kierunku podłogi. W ten sposób zapobiegamy zawrotom głowy, które często występują podczas zmian pozycji z leżącej do stojącej.
Zachęcamy WAS ćwiczcie zanim wstaniecie z łóżka wzmacniajcie Wasze ciało i zapobiegajcie upadkom.
Pozdrawiamy WAS serdecznie: Izabela, Joanna, Stefania, Mateusz i Igor

Konkurs dla Seniorów

Szanowni Państwo!
Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza wszystkich Seniorów naszego Miasta do wzięcia udziału w konkursie artystycznym.
Konkurs został zaplanowany w związku z obchodzonymi corocznie Dniami Seniora w Mieście. Celem konkursu jest artystyczne pokazanie, w jaki sposób Seniorzy radzili sobie w czasie obowiązującego stanu epidemicznego związanego z koronawirusem.
Konkurs realizowany będzie w trzech kategoriach:
Kategoria Fotografia – obejmuje wykonanie 1 zdjęcia o tematyce konkursowej, w dowolnej technice fotograficznej i za pomocą dowolnego sprzętu fotograficznego, również telefonu komórkowego oraz wydrukowanie na papierze fotograficznym w rozmiarze A 5 lub A4.
Kategoria Praca Plastyczna – obejmuje wykonanie 1 pracy związanej z tematyką konkursu, na dowolnym materiale (np. papier, płótno, drewno) w formacie A3 lub A4, w dowolnie wybranej technice.
Kategoria Wiersz lub Proza poetycka – obejmuje napisanie maksymalnie do 3 wierszy własnego autorstwa, które nie przekroczą 3 stron A4 lub tekstu prozatorskiego o charakterze poetyckim, który nie przekroczy 3 stron A4, na temat wynikający z ogłoszonego konkursu.
Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych kategoriach konkursu jest dostarczenie do dnia 14 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu) do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 225 – prac artystycznych oznaczonych wyłącznie „Pseudonimem” wraz z zamkniętą kopertą oznaczoną tym samym „Pseudonimem”, zawierającą wypełniony Formularz zgłoszenia z danymi osobowymi.
Wymagane dane osobowe winny być podane na Formularzu zgłoszenia – stanowiącym załącznik do Regulaminu, złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs artystyczny dla Seniorów Miasta Bielska-Białej w 2020 roku” oraz opatrzonej „Pseudonimem”.
Uczestnikiem Konkursu może być tylko nieprofesjonalny Twórca – osoba w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkująca na terenie Miasta Bielska-Białej, zgłaszająca 1 (jedną) pracę w dowolnie wybranej kategorii.
Brak wymaganego wieku, niezamieszkiwanie na terenie Miasta Bielska-Białej, przekroczenie limitu ilości czy objętości prac, zgłoszenie się w więcej niż jednej kategorii, niezachowanie określonej formy prac, przekroczenie terminu składania prac, ujawnienie danych osobowych na pracy lub kopercie – spowoduje dyskwalifikację uczestnika.
Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz formularz oświadczeń i klauzuli RODO dostępne są na stronach internetowych: www.seniorzybielsko.pl https://bielsko-biala.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci oraz w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, piętro 2, pokój 223 lub 225.
Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – telefon nr 33 49 71 492 lub 33 49 71 720, a także wysyłając wiadomość na adres e-mail: seniorzy@um.bielsko.pl.
Z wyrazami szacunku
Beata Rozpędek
Inspektor
Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miejski
tel. 33 497 14 92

Regulamin        zał. 1           zał. 2

 

Ćwiczenia – Tydzień 11

Połączenie świadomego oddechu z ćwiczeniami zwiększa ich efekt i opóźnia zmęczenie.
Relaksacja i ćwiczenia oddechowe dotleniają nasz organizm, zwiększają siłę mięśni oddechowych oraz usprawniają ruchomość klatki piersiowej.
Ćwiczenia oddechowe relaksują ciało i umysł, są sposobem na rozładowanie codziennego stresu.
Relaksacja i ćwiczenia poprawiające zakres ruchomości w stawach zwiększają sprawność w żuciu codziennym. Ćwiczenia te sprawiają, że kręgosłup jest silniejszy, a ruchy naszego ciała są sprężyste.
Pozdrawiamy WAS serdecznie i zachęcamy do ćwiczeń: Iza, Joanna, Stefania, Mateusz i Igor i prezentująca ćwiczenia Basi

21 czerwca 2020 roku zmarła – dla wielu z nas koleżanka, dla niektórych przyjaciółka – Wandzia Wróbel, pieszczotliwie zwana Wróbelkiem albo Pticą. Przez wiele lat dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizowała wycieczki po beskidzkich szlakach i nie tylko. Dla nas Kijkowiczów Akademii Seniora pozostała wzorem do naśladowania, w szczególności dla tych, którzy ją znali, podziwiali kochali i z czułością będą ją wspominali.

Kochani Rok Akademicki 2019/2020 za nami.
Pandemia koronawirusa zatrzymała nas w domach,
nie możemy się spotkać aby podsumować działania Akademii.
Niech ten filmik, który przygotowała nasza koleżanka Ada
przypomni wspólnie spędzony czas.
Mamy nadzieję, że spotkamy się już we wrześniu.
Zarząd Stowarzyszenia Akademia Seniora

 

Ćwiczenia – Tydzień 10

Szacuje się, że co trzeci człowiek po 65 roku życia oraz co drugi po 80 roku upadł przynajmniej raz w roku. Upadki są niestety najczęstszym powodem wizyt osób starszych u lekarza. W naszych cotygodniowych odcinkach prezentujemy ćwiczenia poprawiające zdolności koordynacyjne w tym równowagę, poprawiające siłę mięśni i stabilność postawy ciała. Tym razem Igor zaprezentuje sposób postępowania bezpośrednio po upadku. Niezmiernie ważna jest kolejność wykonywanych czynności – na początek jeśli jesteś sama/sam w domu sprawdź, czy nie wystąpiły poważne urazy w tym złamania i dopiero później zacznij powoli podnosić się w sposób demonstrowany przez Igora.
Zachęcamy Państwa do kilkukrotnego obejrzenia tego materiału, ale przede wszystkim do przećwiczenia techniki wstawania – przejścia do klęku podpartego i do pozycji siedzącej. Przekażcie ten film Waszym sąsiadom, znajomym.
Cieszymy się, że są Państwo z nami.
Pozdrawiamy WAS serdecznie: Izabela, Joanna,, Mateusz i Igor Stefania