III Wielki Kongres UTW w Warszawie

W dniu 14 października w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się III Wielki Kongres UTW, na którym nasze Stowarzyszenie i bielskich seniorów reprezentowały Ewa Kobierska i Lilianna Zarębińska. Kongres zorganizowała Fundacja Ogólnopolskiego Porozumienia UTW w Warszawie. Na Kongres zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich krajowych i polonijnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Program obejmował wystąpienia gości honorowych i gości z UTW. Bardzo ciekawe było wystąpienie wprowadzające Pani Prezes Krystyny Lewkowicz pt. Fenomen ruchu UTW. Zaszczytny tytuł „Wielka Osobowość UTW” otrzymali: Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich i Krzysztof Kwiatkowski – były Prezes Najwyższej Izby Kontroli. W wydawnictwie kongresowym zaprezentowane zostały nietuzinkowe osiągnięcia UTW, perełki w koronie ich dorobku, w tym również naszej Akademii. Na zakończenie przyjęta została deklaracja programowa III Wielkiego Kongresu UTW.
Deklaracja programowa 1
Deklaracja programowa 2
Deklaracja programowa 3
Deklaracja programowa 4

 

Dzień Seniora w ZUS

Nasza koleżanka Henia Radziejowska wygłosiła wykład pt. „Humor i śmiech w życiu Seniora”. Grupa Teatralna PANACEUM zaprezentowała spektakl pt. „K jak Kobieta”

 

Jan Szewczulak – wspomnienie

20 października 2019 r. odbyła się wycieczka „Na tropie tajemnic szczytów doliny Wapienicy”, którą prowadził archeolog dr Bogusław Chorąży.
Dwa tygodnie temu podczas takiego samego wydarzenia nagle zmarł nasz kolega z Akademii Seniora Jan Szewczulak. Pan Bogusław Chorąży oraz prezes Stowarzyszenia „Olszówka ” Pan Jacek Zachara w godny sposób uczcili pamięć śp. Jasia stawiając w miejscu Jego śmierci krzyż i zapalając znicz. Pan Chorąży poprowadził również modlitwę „Wieczny odpoczynek”. Wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć naszego kolegi Jasia Szewczulaka.
Symboliczny górski grób Jasia znajduje się na trasie Szyndzielnia – Klimczok w miejscu gdzie od czerwonego szlaku odbija w prawo czarny szlak wiodący przez Trzy Kopce na Błatnią.

Aktywny Senior

Do Tytułu „Aktywny Senior Roku 2019” zostały nominowane 23 osoby  spośród seniorów z Bielska-Białej w tym AŻ PIĘĆ AKTYWNYCH KOLEŻANEK z naszej Akademii, co dobitnie świadczy o tym, że u nas dużo się dzieje.
Oto nasze bohaterki
                    Maryla Grzywa
             Teresa Kubik
             Barbara Ostrawska-Belter
             Karina Wojciechowska
             Lilianna Zarębińska
Składamy Wam gorące gratulacje i dziękujemy  za to, co dla nas robicie.
Życzymy Wam dużo wytrwałości, bo bez Was nie byłoby tak fajnie.
            Społeczność Akademii Seniora
 NASZE  NOMINOWANE  przed wspaniałym balem

Inauguracja

30 września 2019r w „Kubiszówce” odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020.
Na uroczystości gościliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta Bielska – Białej w osobach z-cy Prezydenta Miasta Adama Ruśniaka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Przemysława Drabka oraz Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej Zbigniewa Hendzla i Kierowniczkę „Kubiszówki” Iwonę Kusak.
Po części oficjalnej z wielką uwagą wysłuchaliśmy, jak zwykle bardzo interesującego, wykładu pana Jacka Kachla.
Uroczystość uświetnił brawurowy taniec „Piękne panie w obiektywie” w wykonaniu naszej Grupy Tanecznej „AS+”

Słuchacze Akademii Seniora w ratuszu.

We wtorek 12 września, w sali sesyjnej wysłuchaliśmy niezwykle ciekawego wykładu pana Jacka Kachla o historii ratusza.
Mieliśmy okazję nie tylko posłuchać ciekawego wykładu, ale także zobaczyć wnętrze ratusza z piękną,salą sesyjną z balkonem i przyległościami. Naszym pragnieniem pozostaje wejście na wieżę ratuszową, może następnym razem się to uda?
Stenia

Była to swego rodzaju nagroda dla tych Słuchaczy, którzy uczestniczyli w Walnym Zebraniu Wyborczym naszej Akademii.