Poniżej przedstawiamy prezentacje, które uczestnicy projektu „Zagraniczna mobilność kadry seniorów szansą na rozwój” przegotowali, w celu podzielenia się ze słuchaczami Akademii wiedzą zdobytą w trakcie szkoleń i warsztatów na Krecie.

Pierwsza prezentacja

Druga prezentacja

Trzecia prezentacja