UWAGA GRUPA MALARSKA!!!!
Przełożono zajęcia
ze środy 9 listopada na czwartek 10-go listopada.

Godzina i sala pozostają bez zmian

W dniu 6 kwietnia br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH Ernest Zawada otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy tytuł profesorski.
Postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora sztuki dr. hab. Ernestowi Zawadzie. W związku restrykcjami pandemicznymi uroczyste wręczenie aktu nominacyjnego odbyło się dopiero kilkanaście dni temu.

GRATULACJE!!!!!

Serdecznie gratulujemy wyróżnień Irence Danielak za obraz „Skrzyczne widok z Szyndzielni” oraz Halince Klimczyk-Gawęda za obraz „Zima w Krynicy”
w 29-tym Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im Bieńka.