Z przyjemnością informujemy, że na zakończonym
V Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów w MDK w Hałcnowie nasze zespoły osiągnęły duże sukcesy!!
SERDECZNE GRATULACJE dla wszystkich biorących udział.