Z przyjemnością informujemy, że na zakończonym
V Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów w MDK w Hałcnowie nasze zespoły osiągnęły duże sukcesy!!
SERDECZNE GRATULACJE dla wszystkich biorących udział.

„Panaceum” w DK w Komorowicach

17 lutego br. Grupa Teatralna „Panaceum”, w ramach zadania publicznego „To jest czas dla ciebie”, wystąpiła dla seniorów w Domu Kultury w Komorowicach.
Przybyło około 60 osób, spektakl pt. „O chorobach i służbie zdrowia z uśmiechem” rozbawił publiczność, która kilkakrotnie przerywała występ oklaskami.

„Panaceum” w DPS „Dom Nauczyciela”

21 lutego br. Grupa Teatralna „Panaceum”, w ramach zadania publicznego „To jest czas dla ciebie”, zaprezentowała dla podopiecznych w Bielsku- Białej spektakl pt. „O chorobach i służbie zdrowia z uśmiechem”

„Panaceum” w UTW w Tarnowskich Górach

10 lutego br. nasza koleżanka dr Henryka Radziejowska wystąpiła przed słuchaczami UTW w Tarnowskich Górach z wykładem pt. „Humor i śmiech w życiu człowieka”.
Po wykładzie przedstawiciele zespołu „Panaceum” w składzie:Barbara Reinberger, Adam Wieczorek i Zbigniew Grzesiak zaprezentowali spektakl kabaretowy pt. „K” jak kobiecość, czyli stałość w zmienności.
Zarówno wykładowca jak też aktorzy zostali bardzo ciepło przyjęci przez ponad 200 osobową publiczność, która była żywo zainteresowana wykładem i spontanicznie (wybuchając często śmiechem) reagowała na popisy kabaretowe naszych aktorów.

Przedświąteczne spotkanie w DPS „Dom Nauczyciela „ w Bielsku Białej

   W dniu 12.12.2019. w DPS „Dom Nauczyciela” odbyło się międzypokoleniowe śpiewanie kolęd i pastorałek.
Akademię Seniora reprezentowali: Konrad, który grał na keyboardzie i Zbyszek który śpiewał piękne kolędy i pastorałki.
   Dzieci ze szkoły podstawowej, które malowały gipsowe ozdoby świąteczne z entuzjazmem włączyły się do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek wraz z mieszkańcami „Domu Nauczyciela”. Zapanowała serdeczna , rodzinna atmosfera .
  Występ naszych utalentowanych panów został nagrodzony oklaskami i oficjalnymi podziękowaniami. Spotkanie zakończyło się wzajemnym składaniem sobie życzeń świątecznych i noworocznych.