Z przyjemnością informujemy, że na zakończonym
V Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów w MDK w Hałcnowie nasze zespoły osiągnęły duże sukcesy!!
SERDECZNE GRATULACJE dla wszystkich biorących udział.

„Panaceum” w DK w Komorowicach

17 lutego br. Grupa Teatralna „Panaceum”, w ramach zadania publicznego „To jest czas dla ciebie”, wystąpiła dla seniorów w Domu Kultury w Komorowicach.
Przybyło około 60 osób, spektakl pt. „O chorobach i służbie zdrowia z uśmiechem” rozbawił publiczność, która kilkakrotnie przerywała występ oklaskami.

„Panaceum” w DPS „Dom Nauczyciela”

21 lutego br. Grupa Teatralna „Panaceum”, w ramach zadania publicznego „To jest czas dla ciebie”, zaprezentowała dla podopiecznych w Bielsku- Białej spektakl pt. „O chorobach i służbie zdrowia z uśmiechem”