Uwaga: powinniśmy zgłosimy kogoś z naszej Akademii !!

Miasto ogłasza plebiscyt.
Poszukiwani aktywni seniorzy 60+

Miasto Bielsko-Biała ogłasza plebiscyt i poszukuje aktywnego „Seniora Roku 2019”. Celem konkursu jest promowanie i wyróżnienie osób starszych, które odznaczają się aktywnością społeczną, przełamują stereotypy dotyczące osób starszych i mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.
Do plebiscytu może zostać zgłoszona osoba w wieku co najmniej 60 lat, zamieszkała w Bielsku-Białej i zaangażowana w działalność społeczną na terenie miasta, która wyróżnia się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób oraz jest otwarta na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową.
Kandydata może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w terminie do 10 września br.

Formularz w wersji, którą można edytować znajduje się na stronie www.ps.um.bielsko.pl

Zapraszamy do udziału w pracach

KLUBU OBYWATELSKIEGO

działającego przy naszej Akademii w ramach projektu

Fundacji Ziemia i Ludzie „Mam prawo wiedzieć i działać”.

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze oraz telefonicznie i e-mailem.

telefon:         695 94 09 94
e-mail:          as.bielsko@gmail.com

ROK AKADEMICKI 2018/2019

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO NASZEJ AKADEMII

Oto propozycja zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019

1. Ciekawe wykłady popularnonaukowe (w poniedziałki)
2. Lektoraty z języka angielskiego w grupach min. 12 – 15 osób
(grupa początkowa, średnio zaawansowana, zaawansowana)
3. Lektoraty z języka niemieckiego w grupach min. 12 – 15 osób
(grupa początkowa, średnio zaawansowana)
4. Zajęcia z rękodzieła
5. Zajęcia plastyczne – malarstwo
6. Zajęcia i warsztaty literacko- recytatorskie
7. Zajęcia i warsztaty teatralno – kabaretowe
8. Aerobik wodny (basen na ul. Lompy)
9. Zajęcia ruchowe Taj-chi
10. Gimnastyka z elementami jogi
11. Nauka gry w brydża i rozgrywki (grupa sympatyków brydża)
12. Spacery z kijkami (grupa spacerowa)
13. Wycieczki turystyczne o różnym stopniu trudności (grupa turystyczna)
14. Wycieczki rowerowe (grupa rowerowa)
15. Wspólne wyjścia do kina, teatru itp.
16. Wyjazdy na koncerty do NOSPR w Katowicach
17. Tenis stołowy
19. Zajęcia taneczne (grupa taneczna AS+)
20. Zajęcia ruchowe na stadionie Orlik przy ul. Słowackiego
(zajęcia prowadzone są przez instruktorów BBOSiR)

ZAPRASZAMY