Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – prośba

Szanowni Państwo,

Jestem pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzę anonimowe badania ankietowe skierowane do osób w wieku 50-74 lat (zarówno pracujących, jak i będących na emeryturze) dotyczące wpływu organizacji czasu pracy na aktywność zawodową osób starszych. W związku z tym zwracam się do Państwa z zapytaniem o możliwość przekazania za Państwa pośrednictwem – bądź drogą mailową, bądź za pośrednictwem strony internetowej/Facebooka – członkom Rady oraz innym osobom w wieku 50+ linku do ankiety wraz z prośbą o jej wypełnienie. Każda wypełniona ankieta jest dla mnie cenna. Liczę na akceptację mojej prośby z Państwa strony.

 Serdecznie pozdrawiam

Małgorzata Król

Zgodnie z prośbą wyrażoną przez Panią dr Małgorzatę Król podaję linki do ankiety celem przekazania do wypełnienia dla chętnych osób i z serdeczną prośbą o wypełnienie.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBaHdZF6cNaFYVtQ21oA5gN2owN_ajaqNamQS3ViAoiHAIEQ/viewform

 

Zapraszamy do udziału w pracach

KLUBU OBYWATELSKIEGO

działającego przy naszej Akademii w ramach projektu

Fundacji Ziemia i Ludzie „Mam prawo wiedzieć i działać”.

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze oraz telefonicznie i e-mailem.

telefon:         695 94 09 94
e-mail:          as.bielsko@gmail.com

ROK AKADEMICKI 2016/2017

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO NASZEJ AKADEMII

Oto propozycja zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

1. Ciekawe wykłady popularnonaukowe (w poniedziałki)
2. Lektoraty z języka angielskiego w grupach min. 12 – 15 osób
(grupa początkowa, średnio zaawansowana, zaawansowana)
3. Lektoraty z języka niemieckiego w grupach min. 12 – 15 osób
(grupa początkowa, średnio zaawansowana)
4. Zajęcia z rękodzieła
5. Zajęcia plastyczne – malarstwo
6. Zajęcia i warsztaty literacko- recytatorskie
7. Zajęcia i warsztaty teatralno – kabaretowe
8. Aerobik wodny (basen na ul. Lompy)
9. Zajęcia ruchowe Taj-chi
10. Gimnastyka z elementami jogi
11. Nauka gry w brydża i rozgrywki (grupa sympatyków brydża)
12. Spacery z kijkami (grupa spacerowa)
13. Wycieczki turystyczne o różnym stopniu trudności (grupa turystyczna)
14. Wycieczki rowerowe (grupa rowerowa)
15. Wspólne wyjścia do kina, teatru itp.
16. Wyjazdy na koncerty do NOSPR w Katowicach
17. Tenis stołowy
19. Zajęcia taneczne (grupa taneczna AS+)
20. Zajęcia ruchowe na stadionie Orlik przy ul. Słowackiego
(zajęcia prowadzone są przez instruktorów BBOSiR)

ZAPRASZAMY