Grupa Teatralna „Panaceum” w Domu Kultury w Kętach ze spektaklem „Przytul i baw”

6 marca 2017 roku zespół teatralny „Panaceum” wystąpił

dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach.

Oczekiwano od nas dużej dawki humoru i użycia odpowiednich sposobów dla rozweselenia publiczności, a zwłaszcza Pań, dla których „terapia przez śmiech” miała być miłą niespodzianką przed zbliżającym się Dniem Kobiet.

Z zadania wywiązaliśmy się dobrze, czego dowodem były nie tylko gromkie wybuchy śmiechu publiczności, ale też wspólne śpiewanie i zabawa z aktorami. Przesłaniem spektaklu pt. „Przytul i baw” było zachęcanie do uśmiechu, do poszukiwania w codzienności małych radości i cieszenia się każdą chwilą –najlepiej z kimś miłym sercu, lub też z najbliższymi (zwłaszcza z ukochanymi wnukami). Takie też życzenia złożyła wszystkim zgromadzonym Paniom męska część zespołu „Panaceum” – składając na ręce pani Małgorzaty Kasolik-Piechy, kierownika Działu Programowo-Animacyjnego Domu Kultury w Kętach – bukiet kwiatów.

Dziękuję w imieniu zespołu

naszym Koleżankom i Kolegom z UTW w Kętach

za miłe przyjęcie i sprawną organizację występu.

Henryka Radziejowska

Zdjęcia z występu:

Katarzyna Pastor i Andrzej Szpunar