Grupa Teatralna „Panaceum” w Szkole Podstawowej Nr 6 w  Bielsku-Białej

W ramach realizacji zadania pt.

Seniorzy dzieciom–międzypokoleniowe działania teatralne”

Grupa Teatralna „Panaceum” zaprezentowała spektakl „Bajki z innej bajki” dla uczniów klas V i VI w dniu 22.06.br. Oglądali go również dyrekcja i grono nauczycielskie szkoły oraz Ks. Józef Walusiak założyciel Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji uzależnień „Nadzieja”, specjalista psychoterapii uzależnień.
Przedstawienie zostało bardzo dobrze przyjęte i ocenione przez widownię, szczególnie dobrze komentowane przez dyrekcję szkoły, nauczycieli i Ks. J. Walusiaka, zarówno w zakresie gry aktorskiej jak i trudnego przecież przekazu, skierowanego do młodej widowni.
Po każdej z bajek szkolny psycholog omawiał z dziećmi problem uzależnień, wspierając się przekazem multimedialnym.

Komentarz i zdjęcia : Maria Kuczyńska