Kolejny sukces naszych Aktorów

W poniedziałek 8 kwietnia Grupa Teatralna „Panaceum” na IV Prezentacjach Artystycznych Seniorów 2019r w Domu Kultury w Hałcnowie zaprezentowała widowisko teatralne pt. „Zjazd absolwentów”