NORDIC WALKING 17 grudnia

Ostatnią w minionym roku wędrówkę z kijkami odbyliśmy szlakami pod Szyndzielnią i zakończyliśmy ją w miłej świątecznej atmosferze w schronisku na Dębowcu.