Nowa Ścieżka dydaktyczna w Żywcu

Ścieżka jest przygotowana i opracowana profesjonalnie.
Na poszczególnych tablicach opisane są wszystkie siedliska i nisze ekologiczne lasu łęgowego i rzeki Koszarawy. Zawierają również zasady i polecenia, jak należy zachować bioróżnorodność tego ciekawego ekosystemu.
Niezwykłym pasjonatem, który przekazuje tę cenną wiedzę, jest pracownik Mini ZOO w Żywieckim Parku pan Dawid.