Ostatnia prezentacja widowiska „Chrzest Polski”

Plan pokazów spektaklu „Chrzest Polski”w szkołach

w Bielsku-Białej został wykonany.

W dniu 19.12.2016 r Grupa Teatralna „Panaceum” wystawiła widowisko w Szkole Nr 32 w Wapienicy.
Przedstawienie zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, co znajduje potwierdzenie na załączonym zdjęciu.
Zapowiedziany na początku quiz mobilizował uczniów do tym większej uwagi. Nagrody ufundowane przez Lokalną Organizację Turystyczną „Beskidy” w Bielsku-Białej cieszyły zwycięzców.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w nauce tańca starosłowiańskiego, prowadzonej przez tancerki.

W ten sposób Grupa Teatralna „Panaceum” zakończyła pokazy spektaklu w roku jubileuszowym chrztu Polski.

Komentarz i zdjęcia : Maria Kuczyńska