PLAN WYCIECZEK na 2019 r – plan zmieniony

PLAN WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ
POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE
I STOWARZYSZENIE AKADEMIA SENIORA W BIELSKU-BIAŁEJ
OD KWIETNIA DO CZERWCA 2019 R.

KWIECIEŃ –TERMIN 30.04.br.

1/ wycieczka jednodniowa – Żabnica – Prusów – Hala Boracza – dolina Milowskiego potoku – Milówka – termin 16 kwiecień / uwaga: termin zmieniony /

2/ Czernichów – Łysy Groń – Gronik – Przysłop – dol. Roztoki – Czernichów

MAJ –  termin 28.05.br.

1/ wycieczka dwudniowa do Republiki Czeskiej – Jabłonków – Mosty – Szańce – schr. na Skałce / nocleg / – Wielki Połom – rezerwat Mionszi – Dolna Łomna- Bocanovice – termin 21-22 maj / uwaga – termin zmieniony /.

2/ Wycieczka jednodniowa – przełęcz Salmopolska – Malinów – Malinowska Skała – Skrzyczne – Szczyrk

CZERWIEC – termin 25/26.06.br.

– wycieczka dwudniowa : Przyborów – Mędralowa – przeł . Klekociny – Koszarawa Bystra / nocleg / – Czerniawa Sucha – Lachów Groń – Koszarawa / uwaga: termin zmieniony /