Podziękowanie

Drodzy Darczyńcy
Społeczność akademicka serdecznie dziękuje
za przekazanie 1% podatku za rok 2017 na rzecz naszej Akademii.
Uzyskane środki spożytkujemy na działalność statutową naszego Stowarzyszenia.

Zarząd i słuchacze Stowarzyszenia Akademia Seniora.