Powitanie wiosny w Bystrej przez Grupę Spacerową

Tak ładnie opisała nasze wiosenne spotkanie Alinka:
Dzisiejsze “Powitanie wiosny”……..kolorowych wiosennych kwiatów było nadspodziewanie dużo:
zawilec gajowy, ziarnopłon wiosenny, żywiec gruczołowaty,lepiężnik biały,pierwiosnka wyniosła,podbiał pospolity,knieć błotna (u nas popularna nazwa kaczeniec) i fiołek leśny.
Piękne kaskady rzeki Białej i my przy ognisku.

A ja tylko dodam, że pan Mirosław-Leśniczy wszystko pięknie nam
przygotował i osobiście przywiózł zezwolenie na ognisko.
Bardzo przyjemnie powitaliśmy wytęsknioną wiosnę
Karina