Projekty w realizacji

 

Realizacja zadania pt.

„Seniorzy dzieciom – międzypokoleniowe działania teatralne”

  1. Przygotowanie przedstawienia teatralno – muzyczno – tanecznego o charakterze edukacyjnym dla dzieci – uczniów szkół podstawowych z Bielska-Białej.
  1. Prezentacja przygotowanego spektaklu w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz (premiera w maju br.) oraz w 5 szkołach podstawowych w Bielsku-Białej w czerwcu br. Przedsięwzięcie będzie miało charakter otwarty.
  1. Warsztaty aktorskie ( 10 ) w czwartki ( od 2 marca godz. 11:00 ) wyzwalające postawę otwartości i kreatywności uczestników, podpowiedzą aktorom-amatorom jak współpracować z innymi żeby zwiększyć potencjał grupy, jak poszukiwać nowych teatralnych rozwiązań. W programie warsztatów znajdą się gry i zabawy dramatyczne, ćwiczenia wyzwalające kreatywność. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawy warsztatu aktorskiego, jakimi są dykcja, gest, ruch sceniczny, interpretacja tekstów.
  1. Udział seniorów w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach i innych imprezach kulturalnych.

 

Zapisy na warsztaty aktorskie w biurze.

Projekt dofinansowany przez Gminę Bielsko-Biała 

Realizacja zadania pt.

Sukces nie zna wieku”

polegającego na aktywowaniu oraz integrowaniu osób starszych, mieszkańców Bielska-Białej poprzez:

 

I. Działania Integracyjne

1. Cykl wykładów profilaktyki zdrowotnej „Zatrzymać czas”  ( 4 )  1 raz w miesiącu  w poniedziałek.

2. Wyjazd integracyjny – udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie  Seniorów w Łazach 27 maja br.

3. Wyjazd integracyjny – „Spotkanie na granicy” z seniorami czeskimi i słowackimi w sierpniu br.

4. Piknik podsumowujący wszelkie wydarzenia projektu  pt.  „Brawo My – Brawo Seniorzy” w grudniu br.

II. Artystyczne działania aktywizująco-integracyjne

1. Warsztaty z malarstwa „ Świat w różowych okularach” (od 8 marca ) od marca do  czerwca – 2 razy w miesiącu w środy,  grupa I godz. 8:45,  grupa II godz. 10:30

2. Piątkowe artystyczne spotkania integracyjne ( 6 ) od marca do listopada br.

Cykl spotkań dla seniorów z Bielska-Białej, które odbywać się będą 1 raz w miesiącu w piątkowe popołudnia. Uczestnicy spotkań będą się integrować dzięki różnorodnym, wspólnym działaniom artystycznym. Poprzez kontakt z różnymi dziedzinami sztuki seniorzy będą uczestniczyć w kulturze oraz doświadczać aktywności twórczej.

3. Warsztaty z rękodzieła „Miłość zamknięta w dotyku”  (marzec, kwiecień, maj)  – 1 raz w miesiącu  w poniedziałek.

4. Występy teatralne grupy senioralnej „Panaceum” w DPS.

III. Aktywizacja i integracja przez przedsięwzięcia użyteczne w życiu codziennym.

1. Warsztaty kulinarne „Zdrowa i łatwa kuchnia” ( 4 ) propagujące łatwe w przygotowaniu i zdrowe potrawy.

2. Warsztaty psychologiczne uczące asertywności, umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych  pt. „ABC komunikacji ”   ( od 1 marca godz. 11:00) od marca do  czerwca  –  1 raz w miesiącu w środy  

IV. Aktywizacja i grupowa integracja poprzez zajęcia ruchowo-relaksacyjne

1. Gimnastyka „Ruch jest życiem” (od 8 marca godz. 11:00 ) od marca do  listopada – 1 raz w tygodniu w środy

Ćwiczenia będą odbywały się w trzech modułach. Podczas pierwszego modułu uczestnicy poznają metody prawidłowego oddychania wraz z automasażem, natomiast podczas drugiego dowiedzą się jak sobie radzić z bólami kręgosłupa i jakie ćwiczenia wykonywać. Trzeci moduł przeznaczony będzie na zajęcia taneczne, między innymi tańce liniowe integrujące uczestników. Każdy moduł będzie trwał 2 miesiące a ćwiczenia będą odbywały się raz w tygodniu. Podsumowaniem będzie pokaz tańców i wspólna zabawa podczas pikniku.

2. Udział grupy seniorów z Bielska-Białej w Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking w maju br.

Zapisy w biurze, ilość miejsc na zajęciach ograniczona.

Projekt dofinansowany przez Gminę Bielsko-Biała