Spacer 5-go czerwca 2018r

Na granicy Komorowic i Hałcnowa wzdłuż Potoku Kromparek poprowadzona została ścieżka  przyrodniczo-dydaktyczna o długości ok.6 km.To nowo odkryta ścieżka przez grupę spacerową przy której mogliśmy

zobaczyć kompleks 3 Stawów Barkowskich, wielogatunkowy las liściasty (graby,buki,dęby).Wśród nich nie brakowało drzew o wymiarach pomnikowych.Przez taki teren przepływa wijący się potok Kromparek.

Nie małą atrakcją  dla spacerowiczów było przejście potoku na drugi jego brzeg.Tadeusz stanął na wysokości zadania….. Od potoku przez łąkę grupa przeszła ul. Jasna Rola aż do ul.Bestwińskiej.

Ul.Jasna Rola to dobrze zagospodarowana “rola”, wzdłuż której mogliśmy zobaczyć łany rzepaku, pszenicy,owsa i ziemniaków.A tyle polnych kwiatów: chabrów, rumianków i maków nie zawsze można spotkać. Dla części spacerowiczów ul.Bestwińska była końcowym przystankiem spaceru.Druga grupa przeszła trawiastą ścieżką obok oczyszczalni w Komorowicach, a następnie wałami nad rz.Białą otoczonymi

rdestowcem ostrokończystym do restauracji włoskiej w Komorowicach. I tu zakończyliśmy naszą ciekawą przygodę z Potokiem Kromparek.

Alina