Świąteczne spotkanie

10 grudnia odbyło się międzypokoleniowe spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w którym uczestniczyli słuchacze Akademii Seniora, pracownicy Kubiszówki oraz młodzież z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej. Wykorzystując wyjątkowy, przedświąteczny czas przy wspólnym stole w serdecznej atmosferze spotkały się pokolenia „babć i dziadków” oraz „wnuków” i było … po prostu pięknie. W czasie spotkania zaprezentowany został świąteczny program artystyczny w wykonaniu seniorskiego zespołu wokalnego „Śpiewać każdy może”, dziecięcego zespołu Filing z DK im. Wiktorii Kubisz oraz instruktorek Joanny Jatkowskiej i Anny Majeranowskiej-Widomskiej.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Akademia Seniora w ramach zadania publicznego „Podaruj uśmiech – podziel się ciepłem” we współpracy z DK im. Wiktorii Kubisz.