Tak było na wernisażu wystawy Grupy Malarskiej 17 listopada 2018r