Zapraszamy na koncerty!

W dniu 03 września br. przed Walnym Zebraniem Wyborczym,
będziemy wydawać dla naszych seniorów wejściówki na koncerty
w BCK organizowane w ramach Programu ASOS
przez Stowarzyszenie Protalent.
Koncert „Włoskie Przeboje – Luigi Pagano”
w dniu 24.09.br. godz. 18:00, w cenie 10,00 zł
Koncert „Trzech Tenorów”
w dniu 17.10.br. godz.18:00, w cenie 13,00 zł