Uwaga Miłośnicy NOSPR-u

W poniedziałek 06.02.br przed wykładem koleżanka

Magda Leśniak będzie przyjmowała zapisy na dwa koncerty oraz pieniądze tylko na bilety

(transport i ubezpieczenie w terminie późniejszym)

 

14.06.br godz.19:30 –  Harfy Papuszy

– koszt biletu 49,00 zł

 

06.04.br godz. 19:30 – Wienerfilharmoniker w ramach Festiwalu Bethovenowskiego

– koszt biletu 91,00 zł