Uwaga: powinniśmy zgłosimy kogoś z naszej Akademii !!

Miasto ogłasza plebiscyt.
Poszukiwani aktywni seniorzy 60+

Miasto Bielsko-Biała ogłasza plebiscyt i poszukuje aktywnego „Seniora Roku 2019”. Celem konkursu jest promowanie i wyróżnienie osób starszych, które odznaczają się aktywnością społeczną, przełamują stereotypy dotyczące osób starszych i mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.
Do plebiscytu może zostać zgłoszona osoba w wieku co najmniej 60 lat, zamieszkała w Bielsku-Białej i zaangażowana w działalność społeczną na terenie miasta, która wyróżnia się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób oraz jest otwarta na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową.
Kandydata może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w terminie do 10 września br.

Formularz w wersji, którą można edytować znajduje się na stronie www.ps.um.bielsko.pl