WARUNKI UCZESTNICTWA

Członkami  Stowarzyszenia  Akademii  Seniora mogą być wszystkie osoby w wieku         co najmniej 50 lat, które złożą deklarację członkowską i wniosą opłatę roczną w wysokości     80 zł oraz 20 zł wpisowego.

Członkowie Akademii mogą brać udział tylko w wykładach lub w wykładach i zajęciach dodatkowych.
Lista zajęć dodatkowych może być stale aktualizowana na życzenie członków Akademii.
Liczba miejsc na poszczególnych zajęciach jest ograniczona; stosuje się zasadę kolejności zgłoszeń.
W trakcie rejestracji można wybrać interesujące zajęcia z aktualnie oferowanych.
Przy zapisie na zajęcia płatne, wnosi się ustaloną opłatę za te zajęcia.
Nowi członkowie otrzymują legitymacje.

Deklarację członkowską
należy złożyć w biurze Akademii przy ul. Słowackiego 17
w czasie dyżuru: 

Zapisy na nowy rok akademicki 2018 – 2019

będą przyjmowane w biurze Akademii

od 10 września do 10 października

od poniedziałku do piątku

w godz. od 10:00 do 12:00.

 

biuro

 

Wpłaty należy dokonywać na konto Akademii w banku BGŻ S.A.

nr rachunku 30 2030 0045 1110 0000 0314 4790

Prosimy wpisać w tytule:

imię i nazwisko słuchacza
Stowarzyszenie Akademia Seniora
ul. Słowackiego 17
43-300 Bielsko-Biała

Sposób kontaktu z biurem Akademii:
e-mail: as.bielsko@gmail.com
tel. 695 94 09 94