WARUNKI UCZESTNICTWA

Członkami  Stowarzyszenia  Akademii  Seniora
mogą być wszystkie osoby w wieku co najmniej 50 lat, które
złożą deklarację członkowską i wniosą opłatę roczną
w wysokości 120,00 zł
Dla słuchaczy 80+  60,00 zł
Nowi słuchacze dodatkowo wpisowe w wysokości 20,00 zł
.
Członkowie Akademii mogą brać udział tylko w wykładach lub w wykładach i zajęciach dodatkowych.
Lista zajęć dodatkowych może być stale aktualizowana na życzenie członków Akademii.
Liczba miejsc na poszczególnych zajęciach jest ograniczona; stosuje się zasadę kolejności zgłoszeń.
W trakcie rejestracji można wybrać interesujące zajęcia z aktualnie oferowanych.
Przy zapisie na zajęcia płatne, wnosi się ustaloną opłatę za te zajęcia.
Nowi członkowie otrzymują legitymacje.

Deklarację członkowską
należy złożyć w biurze Akademii przy ul. Słowackiego 17

biuro

 

Wpłaty należy dokonywać na konto w banku lub w biurze Akademii

Santander Bank Polska S.A.

nr rachunku 33 1090 2590 0000 0001 3705 9142

Prosimy wpisać w tytule:

imię i nazwisko słuchacza
Stowarzyszenie Akademia Seniora
ul. Słowackiego 17
43-300 Bielsko-Biała

Sposób kontaktu z biurem Akademii:
e-mail: as.bielsko@gmail.com
tel. 695 94 09 94