Wykład prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego, promującego wiedzę o naszym mieście.

Pracownicy Katedry Polonistyki Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej prowadzą w ramach dyscypliny literaturoznawczej badania regionalistyczne.
Wyniki tych badań przedstawia prof. ATH dr hab. Marek Bernacki w otwartym wykładzie m.in. dla uczestników Bielskiego UTW przy ATH.
Zachęcamy szerokie grono mieszkańców Podbeskidzia do zapoznania się z tym interesującym materiałem, promującym wiedzę o naszym mieście i badaczach jego dziedzictwa. Wykład zapowiadany przez panią Renatę Morawską – Pełnomocnika Rektora ds UTW ATH – jest dostępny  – TUTAJ

(Prosimy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem wykładu czy pasek postępu – u dołu obrazu, znajduje się w początkowej pozycji)

Katedra Polonistyki Wydziału H-S ATH / Urszula i Andrzej Omylińscy