Wykłady w styczniu 2018r.

08.01  –  Z cyklu poznanie siebie i innych Rola komunikacji w stosunkach

              międzyludzkich: mowa ciała,głos, słowa”

             Teresa Gaczyńska – pedagog, prowadząca zajęcia dla studentów

              i nauczycieli

15.01  – „Słowacja jakiej nie znamy”

              Wiesław Bierczak – podróżnik

22.01  – „Testament Mistrza – Róbmy swoje”  

              Wspomnienia o Wojciechu Młynarskim w wykonaniu Grupy

              Literacko-Recytatorskiej „Zielony Kamyk”

29.01  – Z cyklu ciekawe kobiety „Stokrotka z Walii – czyli historia księżnej Daisy”  

             Małgorzata Leśniowska – słuchaczka Akademii Seniora