Wyniki konkursu literackiego „Cudowne lata – klimaty naszego dzieciństwa”

Konkurs został zrealizowany w ramach zadania pt. „Odradzamy się w następnym pokoleniu” przez Akademię Seniora z dofinansowaniem Gminy Bielsko-Biała.

Konkurs został ogłoszony w październiku 2016 roku na internetowej stronie Akademii, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Akademii oraz na poniedziałkowych wykładach.

Ogółem wpłynęło 10 prac, w tym 6 spoza Bielska-Białej.

Jury w składzie:

                    1. Maria Grzywa

                     2. Barbara Ostrawska – Belter

                     3. Ewa Kobierska

przeczytało wszystkie prace, jednak laureatów wyłoniono i nagrodzono wyłącznie spośród autorów – mieszkańców Bielska-Białej, zgodnie z kryteriami konkursu.

Po rozszyfrowaniu haseł ustalono listę laureatów:

                       Pierwsze miejsce:               Teresa Chojnacka – hasło „Zebra”

                       Drugie miejsce:                    Maria Cyran – hasło „Jana”

                       Trzecie miejsce ex aequo:   Zofia Biedroń – hasło „Chryzoberyl”

                                                                        Adam Józefiak – hasło „Harcerz”

Wyniki konkursu ogłoszono i nagrody wręczono podczas poniedziałkowego wykładu 19-go grudnia 2016 roki.

Postanowiono, że do autorów prac nadesłanych spoza Bielska-Białej zostaną wysłane listy z podziękowaniem za zainteresowanie naszym konkursem, a dedykowany Akademii wiersz pana Zygmunta Królaka pt.” Wcześniej urodzeni”, decyzją Jury, zostanie opublikowany na stronie internetowej Akademii.