Tygodniowy rozkład zajęć

Tygodniowy rozkład zajęć w Akademii Seniora

Rodzaj zajęć

Godzina

Gdzie

Uwagi

Poniedziałek

Wspólne wyjscie do kina

raz w miesiącu

Seans

o godz. 11.00

Kino Helios

koordynuje Irena Heler

Rękodzieło ( co 2 tyg. )

12.00 – 14.00

Kubiszówka”

koordynuje Alina Szczotka

Wykład cotygodniowy

14.30 – 16.00

Kubiszówka”

Zajęcia ruchowe Taj chi

16.30 – 18.00

Sala gimnast.

Sz. Podst. Nr 2

prowadzi instruktor

Dariusz Łagiewka

Wtorek

Wycieczki – grupa turystyczna

wg planu

prowadzą

Teresa i Witold Kubikowie

Wycieczki – grupa spacerowa

wg planu

prowadzą Stenia Antonik,

Karina Wojciechowska,

Katarzyna Szczucka – Lekki

Nordic Walking

Boules (gra w bule)

nauka i rozgrywki

11.00 – 12.00

16.00 – 18.00

Orlik przy

ul. Słowackiego

Instruktorzy BBOSiR

Aerobik wodny

14.00 – 15.00

basen przy

ul. Lompy

prowadzi instruktor

Michał Cieślawski

Środa

Język niemiecki – grupa zerowa

8.00 – 9.00

Kubiszówka”

prowadzi p. Klęczek

Język niemiecki – grupa średnia

9.10 – 10.10

Kubiszówka”

prowadzi p. Klęczek

Język angielski – grupa zerowa

10.20 – 11.20

Kubiszówka”

prowadzi p. Oleś

Język angielski – grupa I

11.30 – 12.30

Kubiszówka”

prowadzi p. Oleś

Język angielski – grupa II

12.40 – 13.40

Kubiszówka”

prowadzi p. Oleś

Język angielski – grupa II

13.50 – 14.50

Kubiszówka”

prowadzi Jolanta Marcisz

Język angielski – grupa II

14.00 – 15.00

Kubiszówka”

prowadzi Jolanta Marcisz

Zajęcia plastyczne – malarstwo

grupa I

grupa II

8.45 – 10.30

10.30 – 12.15

Kubiszówka”

prowadzi Ernest Zawada

wg harmonogramu

z projektu

Czwartek

Klub literacko – recytatorski

Zielony Kamyk”

10.00 – 11.30

Kubiszówka”

prowadzi Elżbieta Krywult

Zajęcia lekkoatletyczne

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

Orlik przy

ul. Słowackiego

Instruktorzy BBOSiR

Piątek

Zajęcia taneczne

10.00 – 11.30

Kubiszówka”

Prowadzi Elżbieta Barwicka-Picheta

Zajecia ogólnorozwojowe

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

Orlik przy

ul. Słowackiego

Instruktorzy BBOSiR