Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Akademia Seniora zawiadamia, że zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków,

 które odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury im. W. Kubisz w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 17

w dniu 06 maja 2019 r. o godz. 14:00

W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie Zarząd ustala drugi termin na 06 maja 2019 r. o godz. 14:30.
Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Akademia Seniora:

 • Otwarcie obrad i powitanie zgromadzonych.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018.
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
 • Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018.
 • Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 roku.
 • Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 roku.
 • Wolne wnioski, głosowanie w sprawie wniesionych wniosków.
 • Zakończenie obrad.